Złudzenie optyczne - 18 linii czystego JavaScriptOto ciekawe złudzenie optyczne - widzisz małe białe kropki na przecięciach szarych linii tam, gdzie skupiasz wzrok, ale wydają się one znikać z pozostałej części obrazu (z peryferii twojego obszaru widzenia). Zwróć uwagę, że to obraz statyczny - nie zmienia się, mimo że tak to odbiera twój mózg.

Kod potrzebny do stworzenia tego efektu jest bardzo prosty:

[Linie 4-6]: ustawiamy HTML5 Canvas
[7-9]: przygotowujemy się do rysowania szarych linii
[10-12]: rysujemy linie w kierunku południowo-zachodnim
[13-16]: rysujemy linie w kierunku południowo-wschodnim
[18-24]: rysujemy białe kropki (koła). W każdej iteracji pętli y rysujemy dwie kropki - ta druga jest przesunięta w dół i w prawo, by pokryć każde skrzyżowanie.

<html>
<body style='background-color:black'>
<canvas id="myCanvaswidth="800height="340"></canvas>
<script>
let canvas = document.getElementById('myCanvas');
let context = canvas.getContext('2d');
context.lineWidth = 5;
context.strokeStyle = 'gray'
context.beginPath();
for(let x=0;x<28;x++){
        context.moveTo(x*40-304,0);
        context.lineTo(x*40+20,340);
        context.moveTo(x*40,0);
        context.lineTo(x*40-324,340);
        }
context.stroke();
 
context.fillStyle = 'white';
for(let x=0;x<20;x++)
        for(let y=0;y<9;y++){
                context.beginPath();
                context.arc(8+x*40y*42-9302 * Math.PI);
                context.arc(28+x*40y*42-29302 * Math.PI);
                context.fill();                        
                }
</script>
</body>
</html>


Ciekawe efekty powoduje zmiana rozmiaru i redukcja liczby kropek. Miłego robienia wody z mózgu!

Inne poradniki:

Fraktale w JavaScript - tylko 25 linii kodu


Rozbiajanie muru kulą - 14 linii kodu Python/Blender 3d


Efekt domino - 10 linii kodu Python/Blender 3d